.

У самом цен­тру Злат­и­б­ора, на месту бившег ресторана Колиба, отворен је нови, адап­ти­ран и рен­ови­ран ресторан наз­ван Колиба код Милунке. У пот­пуно новом руху, ресторан у срп­ском национал­ном духу, нуди ком­плетну понуду национал­них јела и пића. Колиба код Милунке носи име по надалеко чувеној и поз­на­тој куварици у чију су се умешност спре­мања хране увер­или многи. Поп­у­ларне цене хране, спремљене на изврстан начин, уз при­јатан амби­јент и про­фе­сион­ал­ност и љубазност особља изд­ва­јају Колибу код Милунке на посебно место међу злат­и­борским ресторан­има. Спољашњост ресторана не одудара од златиборских пејзажа на које се пружа диван поглед са простране баште, на којој је подједнако пријатно чекати свеже летње златиборске вечери, као и сунчати се на зимском сунцу. Као и све друго у овом ресторану и љубазност и госто­прим­ство су искрени, прави домаћин­ски. Гос­тима који су смештени на Злат­и­бору нуди се могућност пан­сионске исхране, и то по жељи и избору самих гостију. Могуће је и орга­ни­зо­вање разних прослава: првог рођен­дана, прослава фирми, осам­наестих рођен­дана и других у чему се ресторан Колиба код Милунке већ доста пута показала и доказала као одличан избор!

Meni tekst

Web Design — Tata­matidzanowww